Luftningsbrunnar med sandfång för skelettjord

Luftningsbrunnar anpassade till våra dagvattenbetäckning "Anneli" av gjutjärn.

Luftningsbrunnarna placeras i skelettkärven tillsammans med gjutjärnsbetäckning för att ta tillvara dagvatten (regnvatten). Genom brunnen tillförs både vatten och luft för trädets rotsystem.  Samtliga brunnar kan tillverkas med uttag till exempelvis dagvattenledning. Används vår justerbara luftningsbrunnar tillsammans med någon av våra betäckningar behövs inte någon distansring av betong.

Kan kundanpassas när det luftiga jordlagret ligger djupare/högre än 200-250 mm.

"AIRWELL" 

Justerbar luftningsbrunn

Justerbar 100mm  +- 50 mm,
Överkant 470x470, Botten 320x320 

HB 902-1  30 l Sandfång

Bygghöjd vid leverans 550 +-50 mm

 

HB 902-2  60 l Sandfång

Bygghöjd vid leverans 900 +-50 mm

 

HB 902-3  50 l Sandfång

Bygghöjd vid leverans 750 +-50 mm

"HAMMARBY"

Fast stationär luftningsbrunn

Överkant 470 x 470, Botten 320 x 320

 

HB 903-1 30 l Sandfång

Bygghöjd 600 mm

 

HB 903-2 60 l Sandfång

Bygghöjd 900 mm

 

HB 903-3 50 l Sandfång

Bygghöjd 800 mm

"LUFTNINGSRÖR"

Passar till vår Minibetäckning HB 836

D=115 mm 

 

HB 904/600

Höjd 600 mm

 

HB 904/1200

Höjd 1200 mm    

 

HEMSIDAN:   Sitemap   |   Om cookies

© Hammarby Bruk Nora AB. All Rights Reserved.

Röcklinge, 705 92 ÖREBRO
Telefon: 019-222 022, Mobil: 070-620 42 62
E-post: 
info@hammarbybruk.com