Vårt breda sortiment av gjuteri- och smidesprodukter för offentlig miljö.

Växtskydd

Trädgrop i betong, markgaller i gjutjärn och smide, stamskydd, luftningsbrunnar och betäckningar.

Staket & pollare

Staket, pollare, grind-stolpar i gjutjärn och smide.

Möbler

Parkbänkar, soffor, stolar papperskorgar i gjutjärn och smide.

Belysning

Lyktstolpar i  gjutjärn, smide eller trä. Koppararmaturer, plåtarmature

Skyltar

Fasadskyltar, väg- visare, anslagstavlor i gjutjärn och smide.

Cykel/gångväg

Cykel- gångfålla, cykelställ, ledstråk i gjutjärn och smide.

Nytt från Hammarby Bruk

MARKGALLER 805-1000

HB 805-1500 Ett nytt markgaller i segjärn finns hemma nu. 1500x1500 Ø700 mm

Med anor från 1500-talet och moderna produkter

Hammarby Bruk har anor sedan 1500-talet och bedrev kontinuerligt verksamhet fram till 1900-talets början med sin järnhantering i Bergslagen. Hammarby Bruk arbetar idag med design, marknadsföring och försäljning. Produktionen sker hos ett antal underleverantörer. Inriktningen idag är produkter med tradition som anpassas till kretsloppssamhället och är avsedda för den offentliga miljön.

HEMSIDAN:   Sitemap   |   Om cookies

© Hammarby Bruk Nora AB. All Rights Reserved.

Röcklinge, 705 92 ÖREBRO
Telefon: 019-222 022, Mobil: 070-620 42 62
E-post: 
info@hammarbybruk.com