Växtbädd med skelettjord

I dag skapar man stora ytor av asfalt och betongplattor i tätbebygda områden. Regnvatten / dagvatten, från dessa ytor leds ofta direkt ned i brunnar och vidare till ett ledningssystem. Växande städer betyder att allt större mängder regnvatten måste hanteras. Problemen syns ofta vid kraftiga regn med översvämningar som följd. Här kan städernas miljöer i många fall ta hand om och delar av regnvattnet från hårdgjorda ytor och därigenom minska trycket på det befintliga ledningsnätet. Med tanke på trädens utsatta situation är det viktigt att ta till vara varje tillfälle som bjuds till att förbättra trädens livsmiljö. En sådan möjlighet är att lokalt ta hand om regnvatten i växtbäddarna. Genom att dagvattnet leds ut till växtbäddar genom dagvattenbrunnar och dess luftningsbrunn, tas regnvattnet omhand lokalt, minskar belastningen på stadens avloppssystem samtidigt får träden en bättre livsmiljö, ökar deras livslängd och förminskar risken för rotinträngning i avloppssystemet.

HEMSIDAN:   Sitemap   |   Om cookies

© Hammarby Bruk Nora AB. All Rights Reserved.

Röcklinge, 705 92 ÖREBRO
Telefon: 019-222 022, Mobil: 070-620 42 62
E-post: 
info@hammarbybruk.com