Hammarby Bruk historik och miljö

Hammarby Bruks anrika historia

Hammarby Bruk har anor sedan 1500-talet och bedrev kontinuerligt verksamhet fram till 1900-talets början med sin järnhantering i Bergslagen.

Under Sveriges "storhetstid" var bruket en av hörnpelarna i landets krigsansträngningar.

Bergsmännens kunskaper i järnhantering bidrog i hög grad till landets utveckling, både militärt och civilt.

Hammarby Bruk arbetar idag med design, marknadsföring och försäljning. Produktionen sker hos ett antal underleverantörer. Inriktningen idag är produkter med tradition som anpassas till kretsloppssamhället och är avsedda för den offentliga miljön.

Miljöpolicy

  1. Vi marknadsför och påverkar utvecklingen av produkter, tjänster och arbetsmetoder för att uppnå bästa miljöegenskaper.
  2. Vi använder miljöanpassat, återanvändbart material i all vår verksamhet.
  3. Vi informerar och aktivt påverkar kunderna så att milljöaspekterna beaktas.
  4. Vår affärsutveckling skall ske i samklang med miljön.
  5. Vi arbetar med ständiga förbättringar både vad gäller material som teknik.
  6. Vi skall alltid vara uppdaterade beträffande lagar och förordningar inom miljöområdet.
  7. Vår personal skall ständigt driva på utvecklingen i miljöns tecken och skall själva utbildas kontinuerligt i takt med förändringar.

Akvarell över det gamla anrika Hammarby Bruk så som det såg ut när produktionen var i full gång runt sekelskiftet.

"Sammantaget syftar vår miljö- policy till att verka för att ekologisk hänsyn tages".

HEMSIDAN:   Sitemap   |   Om cookies

© Hammarby Bruk Nora AB. All Rights Reserved.

Röcklinge, 705 92 ÖREBRO
Telefon: 019-222 022, Mobil: 070-620 42 62
E-post: 
info@hammarbybruk.com