Luftningsbrunnar med sandfång för skelettjord

Luftningsbrunnar anpassade till våra dagvattenbetäckning "Anneli" av gjutjärn.

Luftningsbrunnarna placeras i skelettkärven tillsammans med gjutjärnsbetäckning för att ta tillvara dagvatten (regnvatten). Genom brunnen tillförs både vatten och luft för trädets rotsystem.  Samtliga brunnar kan tillverkas med uttag till exempelvis dagvattenledning. Används vår justerbara luftningsbrunnar tillsammans med någon av våra betäckningar behövs inte någon distansring av betong.

Kan kundanpassas när det luftiga jordlagret ligger djupare/högre än 200-250 mm.

"AIRWELL" 

Justerbar luftningsbrunn

Justerbar 100 mm  +- 50 mm,
Överkant 470x470, Botten 320x320 

HB 902-1  30 l Sandfång                                                   Bygghöjd vid leverans 550 +-50 mm 

HB 902-2  50 l Sandfång                                                    Bygghöjd vid leverans 750 +-50 mm 

HB 902-3  60 l Sandfång                                        Bygghöjd vid leverans 900 +-50 mm

"HAMMARBY"

Fast stationär luftningsbrunn

Överkant 470 x 470, Botten 320 x 320

 

HB 903-1 30 l Sandfång                                                   Bygghöjd 600 mm 

HB 903-2 50 l Sandfång                                                   Bygghöjd 800 mm 

HB 903-3 60 l Sandfång                                                   Bygghöjd 900 mm

"LUFTNINGSRÖR"

Passar till vår Minibetäckning HB 836

D=115 mm  

HB 904/600                                                                                Höjd 600 mm                                            

HB 904/900                                                                                 Höjd 900 mm 

HB 904/1200                                                                               Höjd 1200 mm    

 

HEMSIDAN:   Sitemap   |   Om cookies

© Hammarby Bruk Nora AB. All Rights Reserved.

Röcklinge, 705 92 ÖREBRO
Telefon: 019-222 022, Mobil: 070-620 42 62
E-post: 
info@hammarbybruk.com